Om Expertgruppen

Om Expertgruppen

Expertgruppen för miljöstudier består av

Ordförande Bengt Kriström
Bengt är professor i Naturresursekonomi vid SLU i Umeå. Han har en bred vetenskaplig produktion bakom sig, bl.a. inom området miljöekonomi, och har medverkat i flera statliga utredningar. Han var under åren 1998-2002 ledamot av Ekonomiska rådet; har varit ledamot i Expertgruppen för miljöstudier sedan dess start; har även varit ledamot i Kommissionen för hållbar utveckling.
s CV »

Astri Muren
Astri är docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hennes forskning har fokuserat på välfärds- och mikroteori samt experimentell ekonomi. Astri har lång erfarenhet av tillämpad forskning inom industriell organisation och regleringsekonomi.
Läs CV »

Ann-Sophie Crépin
Ann-Sophie är fil. dr. i nationalekonomi och verksam vid Beijerinstitutet (där hon är vice föreståndare) och Stockholms Resilience Center. Hennes forskning fokuserar på ekosystem med komplex dynamik. Ann-Sophie är medlem i rådet för the European Association of Environmental and Resource Economics.
Läs CV »
 
Catherine Hagem
Catherine är fil. dr. i nationalekonomi och verksam vid Norges Statiska sentrabyrå. Hennes forskning ligger inom miljöekonomi och särskilt utformningen av internationella klimatavtal samt nationell implementering av internationella åtaganden. Catherine har medverkat i flera statliga utredningar på miljöområdet, både i Norge och Danmark.
Läs CV »
 
 
Anni Huhtala
Anni är professor i miljöekonomi och arbetar som forskningsdirektör vid VATT (Statens ekonomiska forskningscentral i Finland. Hennes forskning fokuserar bl.a. på värdering av miljötjänster och effektiva skydds- och bevarandeåtgärder. Anni har lång erfarenhet av tillämpad forskning och statligt utredningsarbete, både i Finland och Sverige.
Läs CV»
 
Per-Olov Johansson
Per-Olov är professor (emeritus) i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har en omfattande vetenskaplig produktion bakom sig. Per-Olov är en av världens främsta experter på samhällsekonomiska kostnads- och intäktsanalyser på miljöområdet.
Läs CV »
 
 
Björn Carlén
Björn är fil. dr. i nationalekonomi och är verksam vid Väg- och transportforskningsinstitutets transportekonomiska enhet i Stockholm. Hans forskning fokuserar på internationella klimatavtal, effektiva styrmedel och experimentell ekonomi. Björn har lång erfarenhet av statligt utredningsarbete inom miljö- och transportområdena.
 
 
Expertgruppens kansli består av

Kanslichef Mikael Åsell
Mikael är fil.dr i nationalekonomi/statskunskap. Han har tidigare arbetat bl.a på Finansdepartementets budgetavdelning.
Läs CV »

Sekreterare Magnus Allgulin
 
 
Kanslisekreterare Charlotte NömmeraExpertgruppen för Miljöstudier, 103 33 Stockholm  |  Besök: Drottninggatan 21  |  Telefon vx: 08-405 10 00