Verksamheten upphör

 | 30 december 2012


Expertgruppens verksamhet upphörde den 30 november 2012 i enlighet med ett regeringsbeslut från december 2011. Bakgrunden till regeringens beslut var att behovet av expertgruppens verksamhet kunde tillgodoses på annat sätt, bl.a. genom möjligheterna för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) att bedriva miljöekonomiska studier och genom utvidgningen av Konjunkturinstitutets analysverksamhet inom miljöområdet fr.o.m. 2012 (Dir. 2011:123).

 
Expertgruppens sista rapporter:

Rapport

 | 21 december 2012

Författare: Paul R. Portney

Rapport

 | 21 december 2012

Författare: Ariel Bergmann och Nick Hanley

Rapport

 | 21 december 2012Expertgruppen för Miljöstudier, 103 33 Stockholm  |  Besök: Drottninggatan 21  |  Telefon vx: 08-405 10 00